En dikt skriven med inspiration från Döderhultarns Självporträtt (bild ovan).

Den mörka myllans
  minnen
Dess landskap, dess skogar, dess röda gårdar, dess människor, dess händer

När jag återkommer
Fukten i andetagen,
  tar mig ned
Ser åter dem som befolkade
  grusvägarna, fälten, sågarna, husen, trädgårdarna, köken

Männen drack kaffe
  på sköra fat,
  med grova händer
Sju, åtta ibland nio
  och halv fingrar
Aldrig tio
Små spröda drömmar,
  som maldes
  av de tänder som återstod

Kvinnorna krokiga,
  något i skuggan,
  alltid beredda
  på en påtår
Förvaltade det som jorden gav
  i burkar med handskrivna etiketter
Vid höhässjningen,
  sida vid sida
  med männen
Så ock på kyrkbänken

Den trygga tystnaden
  endast avbruten
  av väggurets strävan

Sista hästen stupade i gruset
  vid lanthandeln
Gustav grät,
  höll kraken hårt

Sågen har stannat,
  växt in i landskapet
Och landskapet,
  det har
  växt in i mig.