”På ena sidan har du satsningar på humanistiska ämnen och på den andra behovet av fler poliser och sjuksköterskor.”

Det var fest, och jag vet inte hur vi kom in på diskussionen. Men det ena hade lett till det andra,  och jag hade vi något tillfälle lyft min oro för att man i dag ofta inte ser värdet av humaniora, att man mer och mer bara pratar om behovet av matte och ingenjörer. Jag försökte driva en tes om att även inom teknikbolag så behöver man människor som studerar humaniora, att det behövs mer humanistiska ämnen inom de tekniska utbildningarna. Till exempel - vi pratar mer och mer om AI, då ser jag humaniora som nödvändiga – hur skapa intelligens om vi inte samtidigt försöker förstå vad intelligens är? Som svar på att jag vill att vi ska satsa mer på humaniora, så fick jag svaret att ”vi behöver fler poliser och sjuksköterskor, vi måste väga det mot varandra”. Jag tappade bokstavligen hakan. Vad hade det med saken att göra? ”Älskling, köper du mjölk i affären? Absolut inte, vi behöver fler poliser och sjuksköterskor.”
   Det finns människor vars syn på livet verkar bestå av kolumner där summan i slutet av alltid måste gå ihop…  Mitt misstag var visst att jag, till den diskussion jag deltog i, inte hade med mig ett underlag (att ta med till fest: * En bukett blommor och en flaska vin till värdparet, * Whiteboard, * Pennor, * Post-its, * Excelark utskrivet i åtta exemplar). Och att det finns människor som alltid vill sätta saker mot varandra, saker som du själv inte ser motsatsen i. Att många som söker till Polishögskolan inte kommer in, för att de inte uppfyller kraven och att utbildningsplatser står tomma, hade inte heller i diskussionen att göra, när jag försökte ta upp det. Det skulle bara handla om den där vågskålen, humaniora i ena ena, och sjuksköterskor och poliser i den andra. När jag försökte lyfta fram att både sjuksköterskor och poliser läser humanistiska ämnen, så var det inte relevant. Det skulle bara handla om vad vi har råd med, och humaniora är visst för dyrt järmfört med nyttan. Oavsett om kravet på till exempel just poliser är att de måste ha särskild behörighet, och ha godkända betyg i svenska, historia och samhällskunskap – humanistiska ämnen. Det finns många som tror att poliser det är personer som måste ha god fysik och ha ett bra grepp om batongen, inte att de ska tänka. Men så ser inte verkligheten ut. Men svårt att övertyga någon som tänker i Excelkolumner och bestämt att nyttan med humaniora ska vägas mot sjuksköterskor och poliser.
   Om jag skulle sammanfatta mitt liv i ett Excelark, så är jag övertygad att summan längst ned inte skulle tillfredsställa en Excelmänniska.
   ”Då så Mikael, då ska vi räkna ihop plus och minus, vad är summan av ditt liv, några hundra tusen, en miljon?”
   ”Rosebud.”